ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน