ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
5 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.01 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 70.01 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 30 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ เขต 1 30 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 30 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 30 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 30 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 30 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 10 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 2 10 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนสาธิต ม. ราชภัฏเลย สพป. เลย เขต 1 10 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 10 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
48 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
49 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  
50 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 - -  

หมายเหตุ : 1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.01 เป็นคะแนนเพิ่มในระบบเพื่อที่จะได้ตัวแทนระดับภาค 2. เนื่องจากคณะกรรมการให้ค่าคะแนนเท่ากันเกินจำนวนตัวแทนระดับภาค แต่ทางคณะกรรมการได้เรียงลำดับตามเกณฑ์น้ำหนักและเวลาของหุ่นยนต์แต่ละทีม 3. รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อประสานงาน ท่านอาจารย์ มานะ ประจงจิตร 089-6240926

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน