ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน