ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 97.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.18 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.4 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.8 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 89.64 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร เขต 1 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 88.6 ทอง 17  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.4 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 88.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.2 ทอง 21  
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 88.2 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ เขต 1 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.8 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 87.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.9 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 86.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 86.62 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.6 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 86.6 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 85.6 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 85.02 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.8 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.62 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.6 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.6 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.4 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.4 ทอง 50  
52 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.4 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 84.3 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 83.6 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.5 ทอง 57  
58 โรงเรียนขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.4 ทอง 58  
59 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82.2 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน