ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียน ผอบ ณ นคร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน