ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 94.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.48 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.64 ทอง 5  
6 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 80.22 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน