ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 17  
23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 17  
24 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 17  
25 โรงเรียน ผอบ ณ นคร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน