ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน