ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนรัฐประชาสามััคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 57 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 57 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 57 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 56 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านกุงศรี สพป. สกลนคร เขต 1 55 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 54 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 53 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 52 เข้าร่วม 49  
54 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 51 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 51 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน