ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 18  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 18  
25 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 18  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 18  
27 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
28 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป. บึงกาฬ เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 33  
37 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 33  
38 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 33  
39 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 39  
44 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 39  
45 โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 45  
48 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 45  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 49  
53 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 49  
54 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 49  
55 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 67 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน