ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนมิ่งมงคล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน