ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเขอนสักตอประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน