ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโพนนาหม่อ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน