ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.8 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67.2 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.2 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 65.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 63.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต 2 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 62.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61.8 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต 3 61.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61.6 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.2 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 60.8 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60.4 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 59.2 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 58.8 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 58.8 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 58.4 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 57.2 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 57.2 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านดง สพป. มุกดาหาร เขต 1 56.8 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 55.8 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 55.6 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป. หนองคาย เขต 1 55.4 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 55.4 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 55.4 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 54.8 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 54.2 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 53.8 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 53.8 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 53.8 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52.8 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 52.6 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 52.4 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 52.4 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 52.4 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 52.2 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 51.4 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 51.4 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 50.8 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 50.6 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 50.4 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 5 47.8 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 47.6 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 45 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 43 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน