ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน