ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน