ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 80.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 75.31 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.98 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 66.87 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.24 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63.41 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 62.37 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60.65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60.15 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59.58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 58.16 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 57.41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 56.82 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 54.62 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 53.53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 52.79 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 51.92 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 51.53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50.31 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 48.95 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 47.1 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 46.23 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 44.34 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 43.1 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 42.62 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร เขต 1 41.1 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 41.08 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39.33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 39.19 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 37.84 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 36.22 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 35.95 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 35.35 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 32.89 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 30.97 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 29.65 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 29.54 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 28.73 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 26.83 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 24.37 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 21.96 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 21.55 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 21.17 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 21 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 21 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 20.81 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 16.17 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 15.58 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 6.46 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 5.27 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 4.22 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 2.37 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1.78 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน