ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.92 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65.47 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63.42 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.42 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61.07 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 57.97 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57.93 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 57.71 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 56.55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 56.17 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 55.75 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.92 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54.52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 53.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 52.86 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 52.8 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 52.7 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 51.75 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 51.7 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 51.4 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 50.68 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 49.87 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 47.25 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 46.57 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 46.43 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 45.96 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.61 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 44.09 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร เขต 1 44.01 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 44.01 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 43.91 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 43.86 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 42.54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 42.29 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 40.76 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 38.66 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 37.34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 36.04 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 33.8 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 33.66 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 33.61 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 32.24 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 31.91 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 29.2 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 28.86 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 22.2 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 16.86 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 15.68 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 11.88 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 11.53 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 10.8 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 8.89 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 0 เข้าร่วม  
62 โรงเรียนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน