ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 88.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 87.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.75 ทอง 10  
13 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.75 ทอง 10  
14 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87.5 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.5 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.5 ทอง 19  
22 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านค้อเหนือ ค้อใต้ ดอนกลาง สพป. ยโสธร เขต 1 86.25 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.25 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.75 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 85.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.5 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.5 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ เขต 1 85.25 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 34  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.75 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 84.75 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.75 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.75 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 84.75 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎรพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.75 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านดงหลบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.5 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดู่ลาด สพป. ยโสธร เขต 2 84.5 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.5 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 84.5 ทอง 43  
47 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.5 ทอง 43  
48 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.5 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.25 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.25 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านพลกรัง สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.75 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83.75 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.75 ทอง 52  
55 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.75 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 83.5 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.5 ทอง 56  
58 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.5 ทอง 56  
59 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.25 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 60  
61 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 82.75 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน