ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 17  
22 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 17  
23 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 32  
35 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 35  
40 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 35  
41 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 35  
42 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 35  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 35  
44 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 35  
45 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 35  
46 โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 35  
47 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน