ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 81.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 77.52 เงิน 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.36 เงิน 5  
6 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.41 เงิน 6  
7 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.41 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.43 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.71 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 68.54 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 66.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.94 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.95 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. สกลนคร เขต 3 59.93 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 59.56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 58.96 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 58.91 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 58.88 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58.7 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 58.23 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 57.94 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 56.59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55.59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 54.57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ สพป. ยโสธร เขต 2 53.46 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 52.74 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 51.68 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าแแหนหนองไร่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 51.29 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 51.13 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 50.69 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 49.77 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 49.09 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 48.95 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านกกจาน สพป. เลย เขต 3 48.06 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 48.02 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 47.96 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม สพป. บึงกาฬ เขต 1 47.78 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 46.43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 45.11 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 45.04 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 44.73 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 44.6 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 44.46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 44.36 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 44.15 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 43.23 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 42.73 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 42.41 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคึ สพป. นครราชสีมา เขต 2 42.15 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 40.37 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 38.4 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนแก้งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 38.4 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 37.85 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 36.81 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนเมืองนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 36.65 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 36.17 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 33.51 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 19.31 เข้าร่วม 60  

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการบันทึกทีมเข้าแข่งขันคลาดเคลื่อน คือโรงเรียนบ้านเซิม สพป.หนองคายเขต 2 ทางฝ่ายประเมินผล จึงขอปรับข้อมูลการรายงานผลการแข่งขันตามประกาศนี้ 8 ธ.ค. 55

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน