ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชีวาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน