ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 87.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.42 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.41 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.44 ทอง 11  
12 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน สพป. อุดรธานี เขต 4 85.09 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.07 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 84.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.69 ทอง 17  
18 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.12 ทอง 18  
19 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนชูทิศวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 81.98 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 79.29 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 76.51 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.93 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 74.81 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 74.55 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า สพป. เลย เขต 3 74.13 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 72.61 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ สพป. อุดรธานี เขต 2 72.58 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.2 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.2 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 72.15 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. ยโสธร เขต 2 71.01 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69.52 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 69.3 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 3 69.21 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.99 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.97 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.12 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67.1 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60.74 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 60.38 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 59.72 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 59.24 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58.69 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 57.65 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 55.02 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 49.55 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 47.54 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 46.96 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 45.24 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 42.4 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 41.95 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 36.12 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 34.68 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 32.23 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 31.86 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 31.18 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 29.12 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 20 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน