ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านเปียด สพป. มุกดาหาร เขต 1 85 ทอง 16  
24 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 16  
26 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 16  
27 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 16  
28 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 28  
37 โรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 37  
46 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 37  
47 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 47  
53 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 - -  
57 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน