ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.33 ทอง 10  
12 โรงเรียน ผอบ ณ นคร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบึงพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 87.67 ทอง 12  
16 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.67 ทอง 12  
17 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 85.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.33 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน