ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง สพป. ยโสธร เขต 1 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.03 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. อุดรธานี เขต 2 75.77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.27 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 71.51 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.83 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 65.83 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63.07 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.07 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 59.23 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 58.65 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 56.98 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 55.64 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแซง (เรณูนคร) สพป. นครพนม เขต 1 54.8 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(อ.เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 52.21 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 50.13 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ สพป. บึงกาฬ เขต 1 47.79 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 46.45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 46.2 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 44.61 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 42.86 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 38.43 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 37.34 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 37.09 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 37.01 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3 36.59 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโตนด สพป. นครราชสีมา เขต 1 36.59 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านสระเกษ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 36.51 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 35.76 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 35.51 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 34.84 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 33.42 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 33.17 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 29.16 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 28.91 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 28.91 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 26.48 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 26.15 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 25.73 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 25.56 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 25.31 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 25.31 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25.31 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 25.06 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 24.56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 24.48 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 24.31 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 24.23 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร เขต 1 22.97 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านมหาราช สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 22.22 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านห่องชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 21.39 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20.72 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป. ยโสธร เขต 2 19.88 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 18.96 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 15.96 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 13.03 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 8.35 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน