ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย เพลินอุทิศ3) สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 14  
19 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 14  
20 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 20  
25 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 20  
26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านสำโรง(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน