ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนเติมแสงไข สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 23  
29 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 23  
30 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 42  
45 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 48  
50 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน