ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน