ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร เขต 1 90.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 90.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.6 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.6 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนเติมแสงไข สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.3 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 90.15 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.1 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.1 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 89.95 ทอง 21  
22 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.7 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 89.7 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 89.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 89.5 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.5 ทอง 26  
29 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.3 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.2 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 89.2 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.1 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 88.95 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 88.9 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.8 ทอง 35  
37 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.8 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.7 ทอง 38  
39 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.7 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.7 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 88.6 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 88.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 88.4 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.1 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.9 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.85 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.7 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.7 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.6 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 87.5 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.5 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.4 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.3 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.3 ทอง 54  
56 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.05 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.9 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.2 ทอง 58  
59 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.8 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.5 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.5 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน