ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.74 ทอง 5  
6 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ เขต 1 86.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.8 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 86.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 86.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 86.4 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.2 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคลด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.8 ทอง 26  
28 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.8 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร เขต 1 82.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.6 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.2 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.4 ทอง 35  
37 โรงเรียนวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 81.2 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.02 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 79.8 เงิน 41  
42 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.6 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.6 เงิน 43  
44 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 - -  
46 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน