ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน