ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 92.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 92.4 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.4 ทอง 4  
8 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.4 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.6 ทอง 13  
15 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.6 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.4 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสัมป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88.4 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 87.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 87.6 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 83.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.8 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 80.4 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.4 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.4 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79.2 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.8 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.6 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ เขต 1 75.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.8 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 74.4 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 73.8 เงิน 52  
53 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 69.2 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 69.2 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.2 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 69.2 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 68.8 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.6 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน