ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน