ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 81.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านชมพูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.5 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.5 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.5 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหาญฮี สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.5 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.25 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.25 เงิน 30  
33 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75.75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบะแค สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ เขต 1 73.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงยอ (ธาตุพนม) สพป. นครพนม เขต 1 68.5 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.25 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน