ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 97.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 89.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 87.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87.8 ทอง 11  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3 สพป. อุดรธานี เขต 1 87.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 87.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 85.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวแรต สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.6 ทอง 22  
24 โรงเรียนไผ่สีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.6 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 85.2 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 84.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.4 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ เขต 1 84.4 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองพะอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.6 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.4 ทอง 38  
39 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคันสูง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านบึงไทย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.6 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 81.8 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 81.6 ทอง 46  
47 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.6 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.8 ทอง 49  
50 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.8 ทอง 49  
51 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.4 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.8 เงิน 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน