ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 85.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 84.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 84.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 84.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.4 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 84.4 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านอุโลก สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.3 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.2 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 83.9 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.9 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.8 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะลูจรุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.4 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83.3 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.2 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง สพป. นครพนม เขต 1 82.8 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร เขต 1 82.8 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.8 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.8 ทอง 27  
32 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.8 ทอง 27  
33 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.6 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.4 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.2 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.2 ทอง 37  
40 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.2 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.8 ทอง 44  
45 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.7 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.6 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.6 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 81.4 ทอง 48  
49 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.4 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.2 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 81.2 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 81.1 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.8 ทอง 54  
55 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.8 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.2 ทอง 56  
57 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.1 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.2 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.8 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.6 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน