ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 34  
39 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 34  
40 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 44  
48 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 44  
49 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 44  
50 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 44  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 51  
52 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 51  
53 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร เขต 1 79 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 51  
55 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 51  
56 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 56  
58 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 72 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน