ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชมพูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน