ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.01 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน