ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 91.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 90.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.99 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.97 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 90.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88.34 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 88.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสีมุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ เขต 1 86.99 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 86.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 86.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.99 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.66 ทอง 35  
36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.66 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.34 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.34 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.99 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.67 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.66 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.33 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 80.67 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.66 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 80.33 ทอง 48  
49 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.67 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 78.67 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.4 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.34 เงิน 55  
56 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 57  

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการรวมคะแนนคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม และใช้ฉบับนี้แทน กรรมการตัดสิน นายประกาศิต พิศวงปราการ 087-8737718

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน