ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 62 ทองแดง 27  
33 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 60 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนบ้านกุดกุง สพป. ยโสธร เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 58 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
44 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
45 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 39  
46 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 56 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 52 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านสำโรง โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 48 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 46 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 36 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 24 เข้าร่วม 61  

หมายเหตุ : เนื่องจากการรวมคะแนนของคณะกรรมการคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม และใช้ฉบับนี้แทน กรรมการตัดสิน นายบรรจง อ่อนละม้าย 084-9557026

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน