ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ ตัวแทนระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ตัวแทนระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
5 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง สพป. บึงกาฬ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแพงวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนแพง สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 24  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ สพป. อุดรธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 56 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 56 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม 46  
51 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 54 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 54 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 54 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 54 เข้าร่วม 51  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54 เข้าร่วม 51  
57 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 52 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(อ.เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 48 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 46 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 46 เข้าร่วม 60  
หมายเหตุ
คณะกรรมการตัดสิน ได้ทำการแข่งขันรอบพิเศษระหว่าง นายสมพร แก้ววัน ร.ร.บ้านหนองแดง และนางอ้อยทิพย์ พรหมทะสาร ร.รงบ้านตาลเลียน แล้ว ปรากฏว่า นายสมพร แก้ววัน เป็นฝ่ายชนะ

หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ได้ทำการแข่งขันรอบพิเศษระหว่าง นายสมพร แก้ววัน ร.ร.บ้านหนองแดง และนางอ้อยทิพย์ พรหมทะสาร ร.รงบ้านตาลเลียน แล้ว ปรากฏว่า นายสมพร แก้ววัน เป็นฝ่ายชนะ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน