ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. บึงกาฬ เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป. ยโสธร เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแพง สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 50 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 48 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร เขต 1 46 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 46 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 46 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 46 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 46 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 46 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 44 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 42 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 40 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 40 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 40 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 40 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 38 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 36 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 34 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 34 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 34 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 32 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 32 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 32 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนห้วยเม็กราษฏร์นุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 30 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 28 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 28 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านนาซึม สพป. ยโสธร เขต 2 28 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 26 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน