ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน "ราษฎร์สงเคระห์" สพป. มุกดาหาร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 67.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 67.5 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66.5 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 65.5 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 64.5 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสหราษฏร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 64.5 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ เขต 1 63.5 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 63.5 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.5 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.5 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 62.5 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62.5 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 62.5 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 61.5 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 61.5 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61.5 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60.5 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60.5 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 59 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน