ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 13  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 21  
28 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 21  
29 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 29  
39 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83 ทอง 29  
40 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 40  
46 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 40  
48 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 40  
49 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 40  
50 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 40  
51 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 40  
52 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 40  
53 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 40  
54 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 40  
55 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 40  
56 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 40  
57 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 57  
61 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน