ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.99 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ เขต 1 77.99 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 77.99 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.99 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 64.99 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน