ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 65 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 43 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 43 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 43 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 41 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 41 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 39 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 39 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 36 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎรพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 36 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 36 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 33 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 32 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 31 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 29 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 29 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. บึงกาฬ เขต 1 29 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 29 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 28 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 28 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 28 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 28 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 27 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 27 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 27 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 27 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 26 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 26 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 26 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 26 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 25 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 25 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 24 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 24 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 24 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 23 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 23 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 22 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 22 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 22 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 22 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 22 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 21 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 21 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 20 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 16 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 15 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 14 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 12 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน