ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 45 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน