ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร เขต 1 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 10  
16 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาก สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 16  
20 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบึงหมอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านห้างสูง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนชุมชนนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านโนน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 36  
43 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 43  
49 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 43  
50 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 50  
55 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80 ทอง 50  
56 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 50  
57 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 50  
58 โรงเรียนวัดบ้านตลุงเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 50  
59 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน